Authors Year of Publication Tittel
I. Wormdahl 2022 Pathways towards involuntary admissions. How do they unfold in primary mental health care settings, and what can be done to prevent them?
T. Hofstad 2022 Geographical variation in compulsory hospitalisation in Norway 2014-2018
K. Hustoft 2022 Voluntary and involuntary hospitalizations in acute psychiatric wards in Norway
M. Løvsletten 2022 Management of patients with outpatient commitment in the mental health services
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Ø. Holst 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
A.Wangberg Seberg 2020 A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare
M.Brekke Rabben 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
H.K. Stuen 2019 Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of patients, care providers and responsible clinicians
M.Brekke Rabben; Ø. Thomassen 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
A.C. Pawlica 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
O. Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
E.J. Svendsen 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
A. Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
M. Storvik 2017 Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern
B. Stensrud 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
H. Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
R.R. Diseth 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
A. Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
M. Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
T.L. Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
M.F. Svindseth 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
T.B. Terkelsen 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
A. Skorpen; C. Øyen 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
K.I. Iversen 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
R. Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
R. Wynn 2004 Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
G. Høyer 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge