Authors Year of Publication Tittel
E.Søndergaa Olesen; T. Bliksvær; L.Louise Videt; M. Storvik; L.Augusta Ulfseth; W. Lichtwarck 2023 GRENSESETTING OG BRUK AV TVANG OVERFOR BARN I FOSTERHJEM
D. Stewart; K. Ryan; M.A. Naegle; S. Flogen; F. Hughes; J. Buchan 2022 The Global Mental Health nursing workforce: Time to prioritize and invest in mental health and wellbeing
T.Benedicte Leinan; K.Iren Wickstrøm; D. Bjørgen; G. Småvik 2021 Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"
A. Lauveng; A. Skuterud 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
P.S.J. Jardim; T.C. Borge; K.T. Dahm; A.E. Müller; G. Hval 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
T. Ruud; M. Rognaldsen; E.Woldsengen Haugom; T. Hynnekleiv 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern