Authors Year of Publication Tittel
G. Smeslund; V. Underland; R. Berg 2023 Forskning om betydningen av universell utforming i fysisk miljø for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse: systematisk litteratursøk med sortering
T.Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
M.Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
A.G. Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
S.H. Rydheim 2013 Viktige stemmer
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
S.H. Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
2012 Tvang i psykisk helsevern : ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger
2012 Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger.
E.W. Haugom 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
S.H. Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
L.M. Øye 2010 Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet
S.O. Anda 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
J. Hånes; E. Nevjen 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
M. Ellingsdalen 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Ø. Ekeberg 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
S. Friis 2001 Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?
O.H. Robak 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien