Authors Year of Publication Tittel
R. Bremnes; H. Skui 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
R. Bremnes 2019 Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017
B. Kalseth; R. Bremnes; M. Mjøs 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
P.B. Pedersen; W.D. Eide 2018 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016
F.H.I. Folkehelseinstituttet 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
2017 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
P.D. Pedersen; V. Hellevik; H. Skui 2015 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015
2015 Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
2014 NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern
2014 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
S.O. Ose; I. Pettersen 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
2013 Politisk plattform for psykisk helse og rus
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
2012 Bedre kvalitet - økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)
Helsedirektoratet 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
A.T. Andersen; M. Dramsdahl; E.A. Haugen; J. Johannessen; U. Loftesnes; G. Olsen; I. Bua; M.B. Fosse 2012 Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern
2012 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer
2011 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
Helsedirektoratet 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
H. Kaasa; A. Repål 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
J.F. Bernt 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
2009 Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 – 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
B. Einbu 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte