Authors Year of Publication Tittel
N.Øye Thorvaldsen 2023 Uten tvangshjemmel kan liv og helse settes i fare