Authors Year of Publication Tittel
T.Lossius Husum; R. Pedersen; M.Helene Hem 2017 En brytningstid i synet på psykiske vansker og behandling - Etiske utfordringer ved bruk av tvang
G.H. Kristiansen; S.H. Rydheim; E.M.T. (red.) 2013 Drøm i våken tilstand