Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Aasland, O.Gjerløw; Husum, T.L.; Førde, R.; Pedersen, R. 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
Ahmad, M. 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
Ahmed, T.Aqida Mush 2017 Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14
Andresen, L.Marie Svee 2015 Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen
Aslaksen, M. 2017 Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern
Bakke, L.Håvard 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
Beck, N.Berit 2018 Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern
Belsnes, M.E.; Thodesen, H.U. 2020 Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
Bernt, J.F. 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Bjerke, E.Høeg 2016 Rettsgrunnlag for behandling av demente med psykofarmaka
Bjerkli, C. 2016 Setter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?
Blaasvær, N.Aakre 2013 Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3
Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.J.; Thune, G.H. 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Brastad, E.Kirkeby 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
Brekke, C. 2003 Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
Briskodden, A.Lafton 2017 Straffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6
Brudal, L.Kristin 2010 Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene
Dahl, V.Kristine V. 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
Dahlberg, J.; Øverstad, S.; Dahl, V.; Coman, A. 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records