Forfattere År Tittel
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Bjøntegård, K.Sunniva; Berge, T.; Ekern, P.; Osnes, K.; Vedlog, A.Helene 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørgen, D.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2016 Hvordan forebygge tvang?
Eikenes, S.; Mjøen, I.Onsrud 2020 Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser
Ellingsdalen, M.; Skree, L. 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
Ellingsdalen, M. 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Esser, S.Maria 2017 Det større bildet Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa
Førde, R.; Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
Grytten, E.Aase 2013 Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern
Hammervold, U.E. 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Haugom, E.W.; Stensrud, B.; Beston, G.; Ruud, T.; Landheim, A.S. 2022 Experiences of shared decision making among patients with psychotic disorders in Norway: a qualitative study
Hem, M.H.; Pedersen, R.; Norvoll, R.; Molewijk, B. 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Hernes, R. 2021 En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri
Husum, T.L. 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Jansen, T.L.; Danbolt, L.Johan; Hanssen, I.; Hem, M.H. 2022 How may cultural and political ideals cause moral distress in acute psychiatry? A qualitative study
Kristiansen, G.H.; Rydheim, S.H.; (red.), E.M.T. 2013 Drøm i våken tilstand
Lauveng, A.; Skuterud, A. 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
Legernes, E. 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse