Forfattere År Tittel
Beinset, A.G. 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørngaard, J.H.; Ruud, T.; Garratt, A.; Hatling, T. 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
Bremnes, R.; Jensberg, H. 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Brun, M.Kirkesæth 2014 Tvangsmedisinering av psykisk syke pasienter
Christensen, T.B.; Onstad, S. 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Drangsland, T. 2010 Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern
Ekeberg, Ø. 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
Fleisje, A. 2011 Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling
Folkehelseinstituttet, F.H.I. 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
Færden, A. 2001 Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter
Gabrielsen, G.H. 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
Gamme, W.I. 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
Grønbeck, K.Olav 2007 FIKK VI SOM FORTJENT? : En gjennomgang av lover og forskrifter som regulerer adgangen til tvungen behandling av personer med spiseforstyrrelser Jfr ny § 4-4b i psykisk helsevernloven
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Vevatne, K.; Saagvaag, H. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Hamre, H.Sofie Bonn 2018 Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Hatling, T. 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang