Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Andersen, A.J.W.; Husum, T.L. 2010 Tvang og tilgjengelighet
Berg, J.E.; Johnsen, E.' 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
Berge, T.; Bjøntegård, K.Sunniva; Ekern, P.; Furan, M.; Landrø, N.Inge; Larsen, G.J.Sølvbe; Osnes, K.; Selvaag, I.; Vedlog, A.Helene 2018 Coercive mental health care – dilemmas in the decision-making process
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørngaard, J.H.; Heggestad, T. 2001 Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?
Bjørngaard, J.H.; Hatling, T. 2003 Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002
Brabrand, J.; Friis, S. 1997 Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
Brastad, E.Kirkeby 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
Bremnes, R.; Hatling, T.; Bjørngaard, J.H. 2008 Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport
Bø, B.; Ottesen, Ø.H.; Gjestad, R.; Jørgensen, H.A.; Kroken, R.A.; Løberg, E.M.; Johnsen, E. 2016 Patient satisfaction after acute admission for psychosis
Case, E. 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
Clausen, H.; Ruud, T.; Odden, S.; Benth, J.Š.; Heiervang, K.Sverdvik; Stuen, H.Kilen; Killaspy, H.; Drake, R.E.; Landheim, A. 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
Dahm, K.T.; Leiknes, K.A.; Husum, T.L.; Kirkehei, I.; Hoffmann, B.; Myrhaug, H.T.; Brurberg, K.G.; Dalsbø, T.K.; Reinar, L.M. 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
Dahm, K.T.; Odgaard-Jensen, J.; Husum, T.L.; Leiknes, K.A. 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
Deraas, T.S.; Hansen, V.; Giæver, A.; Olstad, R. 2006 Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?
Diseth, R.R.; Bøgwald, K.P.; Høglend, P.A. 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Eika, S.Hestenes 2019 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?