TittelSamtykke som grunnlag for behandling i psykisk helsevern. I lys av samfunnsdebatten etter lovendringen i 2017
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2023
ForfattereSkumsnes, J
Series TitleSamtykke som grunnlag for behandling i psykisk helsevern. I lys av samfunnsdebatten etter lovendringen i 2017
Date Published05/2023
Type of WorkMaster Thesis
Sammendrag

Den rettslige problemstillingen har blitt aktualisert av både faglig debatt og samfunnsdebatt etter lovendringen i 2017. Det har blant annet dukket opp kritikk fra medisinsk hold om at loven ikke fungerer etter hensikten, og det er vist til konkrete saker der personer har blitt vurdert til å være samtykkekompetent med alvorlige konsekvenser. Oppgaven forsøker å belyse hvorvidt lovendringen har medført at færre pasienter med psykiske lidelser får den behandlingen de trenger.

URLhttps://munin.uit.no/handle/10037/32095